Super User

Super User
นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ได้ร่วมมอบน้ำดื่ม กาแฟ สปอนเซอร์ กระทิงแดง ลูกอม ขนมขบเคี้ยว เป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ตำรวจ จิตอาสา และผู้สัญจรไปมา ณ จุดบริการ อบต.คลองมะเดื่อ และ จุดบริการแยกสามพราน ในวันที่ 13 เม.ย. 2561 ภายใต้โครงการจิตอาสาบริการประชาชน ตรวจเช็คสภาพรถและช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ
นพุธที่ 11 เมษายน 2561 ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ โดย ดร.ปิ่นปินัทธ์ นฤนากบุญทรัพย์ และ อ.ศิกัญฒิวพร เฮงกิตติภัคโสภณ ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ท่านอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ และนายศิริเศรษฐ ศรีกอก รองศึกษาธิการจังหวัดลำพูน และนางเขมศินิจฎา ไชยสิทธิ์ปภาดล ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ลำพูน ​​เพื่อหารือและรับนโยบายจากท่านผู้ว่าฯ โดยตรง ถึงการให้ทุนการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ภายใต้โครงการ "เรียนดี เรียนฟรี มีงานทำ" และ "ทุนบุตรข้าราชการ" ให้กับนักเรียน ม.6 และ ปวช. ในพื้นที่ของท่าน ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี และขอบคุณสถาบันฯ ที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนนอกพื้นที่อีกด้วย
วันอังคารที่ 10 เม.ย. 61 ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ โดย ดร.ปิ่นปินัทธ์ นฤนากบุญทรัพย์ และ อ.ศิกัญฒิวพร เฮงกิตติภัคโสภณ ได้เข้าพบรองศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ท่านธนู อักษร เพื่อชี้แจงนโยบายและขั้นตอนการพิจารณาในการให้ทุนของสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ภายใต้โครงการ "เรียนดี เรียนฟรี มีงานทำ" และ "ทุนบุตรข้าราชการ" ให้กับนักเรียน ม.6 และ ปวช. ในพื้นที่ของท่าน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และจะดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ต่อไป
วันอังคารที่ 10 เม.ย. 61 ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ โดย ดร.ปิ่นปินัทธ์ นฤนากบุญทรัพย์ และ อ.ศิกัญฒิวพร เฮงกิตติภัคโสภณ ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ท่านธัชชัย สี​สุวรรณ​ และนายคณิศ​ร ทองรักษ์ ผู้อำนวยการ​กลุ่มงานอำนวยการ​ สำนักงาน​จังหวัด​กำแพงเพชร และนายจิตรติ​ รามเนตร​ ปลัดอำเภอ (อาวุโส)​ ปฎิบัติ​หน้าที่​ เลขา​นุการ​ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​กำแพงเพชร​ เพื่อหารือและรับนโยบายจากท่านผู้ว่าฯ โดยตรง ถึงการให้ทุนการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ภายใต้โครงการ "เรียนดี เรียนฟรี มีงานทำ" และ "ทุนบุตรข้าราชการ" ให้กับนักเรียน ม.6 และ ปวช. ในพื้นที่ของท่าน ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี และได้รับการชื่นชมสถาบันฯ ที่ให้โอกาสกับนักเรียนในส่วนภูมิภาคอีกด้วย

วันจันทร์ที่ 9 เม.ย. 61 ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ โดยดร.ปิ่นปินัทธ์ นฤนากบุญทรัพย์ และ อ.ศิกัญฒิวพร เฮงกิตติภัคโสภณ ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ท่านอนุชิต ตระกูลมุทุตา และผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ท่านอ.กนกลักษณ์ บุญปถัมภ์ และ ท่านอ.วรางคณา วิจิตรพันธ์ ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา เพื่อหารือและรับนโยบายจากท่านผู้ว่าฯ โดยตรง ถึงการให้ทุนการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ภายใต้โครงการ "เรียนดี เรียนฟรี มีงานทำ" และ "ทุนบุตรข้าราชการ" ให้กับนักเรียน ม.6 และ ปวช. ในพื้นที่ของท่าน ซึ่งได้รับการต้อนรับและให้ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี ณ ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ โดย ดร.ปิ่นปินัทธ์ นฤนากบุญทรัพย์ และ อ.ศิกัญฒิวพร เฮงกิตติภัคโสภณ ได้เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ท่านพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล เพื่อหารือการให้ทุนการศึกษา "เรียนดี เรียนฟรี มีงานทำ" กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทย
สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2560 ร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรอาจารย์ผู้ใหญ่ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การประกวดส้มตำลีลา รับประทานอาหารกลางวัน และเล่นน้ำสงกรานต์ร่วมกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 10.00-15.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 5 ชั้น
Page 2 of 3
Go to top