Super User

Super User
ขอเชิญชวนนักศึกษา #ภาคปกติ และ #ภาคสมทบ ทุกท่าน ร่วมงานการแข่งขันกีฬา MIAT SPORT DAY 2019 และงานราตรีดอกปีบ PARTY SPORT NIGHT 2019 ประจำปีการศึกษา 2562 . วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 08.00 - 21.30 น. ณ สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย .. โปรดชำระเงินค่ากิจกรรม 1,000 บาท ที่งานการเงิน ภายในวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2562 ... ติดต่อวัดไซส์เสื้อกีฬา ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา ระหว่างวันที่ 10 - 17 พฤศจิกายน 2562
ประชาสัมพันธ์นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา (#กยศ.) โอกาสดีมาแล้ว เรียน e-Learning #หลักสูตรเงินทองต้องวางแผน เป็นอีกหนึ่งทางเลือก ในการเก็บชั่วโมงจิตอาสาง่าย ๆ .. แค่เรียนออนไลน์ผ่านระบบ e-Studentloan เมื่อเรียนจบหลักสูตรสามารถพิมพ์ประกาศนียบัตร เพื่อนับเป็นชั่วโมง #จิตอาสา จำนวน 3 ชั่วโมง ได้เลย
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย นำนักศึกษาร่วมบริจาคอุปกรณ์สำนักงาน ให้แก่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางบอนโดยมีผู้อำนวยการสำนักรับมอบ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะและส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ พร้อมมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
ประกาศ : เตรียมเอกสารยื่นเรื่องขอจบ ในภาคฤดูร้อน. นักศึกษาสามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล และสามารถติดต่อชำระค่าลงทะเบียนได้ที่ ฝ่ายธุรการ-การเงิน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
เมื่อวันที่ 28-29 เม.ย.2561 ที่ผ่านมา อาจารย์จีรวุฒ ล้วนกลิ่นหอม ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคกลางตอนล่าง ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สมุทรสงคราม เพื่อนำองค์ความรู้และประสบการณ์ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จากสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานด้านการดูแลนักศึกษาของสถาบันต่อไป
วันนี้ (วันอังคารที่ 24 เม.ย. 61) ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ โดย ดร.ปิ่นปินัทธ์ นฤนากบุญทรัพย์ และ อ.ศิกัญฒิวพร เฮงกิตติภัคโสภณ ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ท่านชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ​​ผอ.ภคมน หิรัญมณีมาศ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา เพื่อเสนอนโยบายการให้ทุนการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ภายใต้โครงการ "เรียนดี เรียนฟรี มีงานทำ" และ "ทุนบุตรข้าราชการ" ให้กับนักเรียน ม.6 และ ปวช. ในพื้นที่ของท่าน ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี และท่านผู้ว่าฯ ได้ฝากขอบคุณท่านอธิการบดีของสถาบันฯ ที่เปิดโอกาสดีๆ แบบนี้ให้กับเด็กในพื้นที่ของท่านด้วย
วันพฤหัสบดีที่ 19 เม.ย. 61 ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ โดย ดร.สุรีย์พร ดิษฐ์สุวรรณ , อาจารย์จีรวุฒ ล้วนกลิ่นหอม และ นางสาวเจนจิรา มงคลแก้ว ได้เข้าพบท่าน ผอ.ศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และคณะทำงาน ​​เพื่อเสนอนโยบายการให้ทุนการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ภายใต้โครงการ "เรียนดี เรียนฟรี มีงานทำ" และ "ทุนบุตรข้าราชการ" ให้กับนักเรียน ม.6 และ ปวช. ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี และขอบคุณสถาบันฯ ที่เปิดโอกาสดีๆ ในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ 19 เม.ย. 61 ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ โดย ดร.ปิ่นปินัทธ์ นฤนากบุญทรัพย์ และ อ.ศิกัญฒิวพร เฮงกิตติภัคโสภณ ได้เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ​​เพื่อเสนอนโยบายการให้ทุนการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ภายใต้โครงการ "เรียนดี เรียนฟรี มีงานทำ" และ "ทุนบุตรข้าราชการ" ให้กับนักเรียน ม.6 และ ปวช. ในพื้นที่ของท่าน ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี และขอบคุณสถาบันฯ ที่เปิดโอกาสให้กับเด็กในพื้นที่ของท่านด้วย
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1  2  3 
  •  Next 
  •  End 
Page 1 of 3
Go to top