ประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษา

ประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษา (2)

ขอเชิญชวนนักศึกษา #ภาคปกติ และ #ภาคสมทบ ทุกท่าน ร่วมงานการแข่งขันกีฬา MIAT SPORT DAY 2019 และงานราตรีดอกปีบ PARTY SPORT NIGHT 2019 ประจำปีการศึกษา 2562 . วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 08.00 - 21.30 น. ณ สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย .. โปรดชำระเงินค่ากิจกรรม 1,000 บาท ที่งานการเงิน ภายในวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2562 ... ติดต่อวัดไซส์เสื้อกีฬา ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา ระหว่างวันที่ 10 - 17 พฤศจิกายน 2562
สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2560 ร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรอาจารย์ผู้ใหญ่ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การประกวดส้มตำลีลา รับประทานอาหารกลางวัน และเล่นน้ำสงกรานต์ร่วมกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 10.00-15.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 5 ชั้น
Go to top