ประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษา

ประกาศฝ่ายกิจการนักศึกษา (4)

สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2560 ร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรอาจารย์ผู้ใหญ่ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การประกวดส้มตำลีลา รับประทานอาหารกลางวัน และเล่นน้ำสงกรานต์ร่วมกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 10.00-15.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 5 ชั้น
ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม "ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา" ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 เวลา 8:00 น. ณ ห้องอมรินทร์ โรงแรม S.D. AVENUE

ถึง นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

เนื่องด้วยช่วงเวลานี้ เป็นช่วงเวลาไว้ทุกข์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ทางสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัยจึงเห็นควรให้มีการเลื่อนกิจกรรมสานสัมพันธ์สามัคคีเทคโนโลยีบัณฑิต 59 ที่จากเดิมจะจัดขึ้นในวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2559 ให้เลื่อนออกไปก่อน โดยสถาบันจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ผ่านทางเว็บไซต์สถาบัน และสื่อสังคมออนไลน์

ฝ่ายกิจการนักศึกษา
สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย


ระเบียบว่าด้วยการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา พ.ศ. 2556
Go to top