ประกาศสำนักวิชาการ

ประกาศสำนักวิชาการ (8)

ประกาศ : เตรียมเอกสารยื่นเรื่องขอจบ ในภาคฤดูร้อน. นักศึกษาสามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล และสามารถติดต่อชำระค่าลงทะเบียนได้ที่ ฝ่ายธุรการ-การเงิน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ได้ร่วมมอบน้ำดื่ม กาแฟ สปอนเซอร์ กระทิงแดง ลูกอม ขนมขบเคี้ยว เป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ตำรวจ จิตอาสา และผู้สัญจรไปมา ณ จุดบริการ อบต.คลองมะเดื่อ และ จุดบริการแยกสามพราน ในวันที่ 13 เม.ย. 2561 ภายใต้โครงการจิตอาสาบริการประชาชน ตรวจเช็คสภาพรถและช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม "ต้นไม้แห่งความดี" ในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2560 ณ ห้องโถงสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย
เนื่องจากวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีได้ถูกกำหนดเป็นวันสำคัญของชาติดังนี้
1. วันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
2. วันชาติ
3. วันพ่อแห่งชาติ
และเพื่อเป็นการน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประเทศชาติและพสกนิการชาวไทย ทางสถาบันฯจึงได้ทำโครงการต้นไม้แห่งความดีขึ้น เพื่อให้ นักศึกษา คณาจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่บุคลากรของสถาบันฯ ทุกท่านได้ตระหนักถึงการทำความดีตามรอยพ่อ เพื่อเป็นการปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างความปรองดงภายในสถาบัน
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!! "หลักสูตรพ่นสีระยะสั้น" สำหรับผู้ที่สนใจที่จะเรียนหลักสูตรพ่นสีรถยนต์ ขณะนี้สถาบันฯ ได้เปิดรับสมัครแล้ว (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์) เปิดจองที่เรียน ตั้งแต่วันนี้ ถึง สินเดือนธันวาคม 2560 นี้ รับเพียง รุ่นละ 20 คนเท่านั้น สนใจติดต่อคลิ๊ก

ระเบียบเรื่องเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา
Go to top