ประกาศสำนักวิชาการ

ประกาศสำนักวิชาการ (9)

ประกาศ : เตรียมเอกสารยื่นเรื่องขอจบ ในภาคฤดูร้อน. นักศึกษาสามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล และสามารถติดต่อชำระค่าลงทะเบียนได้ที่ ฝ่ายธุรการ-การเงิน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ได้ร่วมมอบน้ำดื่ม กาแฟ สปอนเซอร์ กระทิงแดง ลูกอม ขนมขบเคี้ยว เป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ตำรวจ จิตอาสา และผู้สัญจรไปมา ณ จุดบริการ อบต.คลองมะเดื่อ และ จุดบริการแยกสามพราน ในวันที่ 13 เม.ย. 2561 ภายใต้โครงการจิตอาสาบริการประชาชน ตรวจเช็คสภาพรถและช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม "ต้นไม้แห่งความดี" ในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2560 ณ ห้องโถงสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย
เนื่องจากวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีได้ถูกกำหนดเป็นวันสำคัญของชาติดังนี้
1. วันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
2. วันชาติ
3. วันพ่อแห่งชาติ
และเพื่อเป็นการน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประเทศชาติและพสกนิการชาวไทย ทางสถาบันฯจึงได้ทำโครงการต้นไม้แห่งความดีขึ้น เพื่อให้ นักศึกษา คณาจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่บุคลากรของสถาบันฯ ทุกท่านได้ตระหนักถึงการทำความดีตามรอยพ่อ เพื่อเป็นการปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างความปรองดงภายในสถาบัน
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!! "หลักสูตรพ่นสีระยะสั้น" สำหรับผู้ที่สนใจที่จะเรียนหลักสูตรพ่นสีรถยนต์ ขณะนี้สถาบันฯ ได้เปิดรับสมัครแล้ว (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์) เปิดจองที่เรียน ตั้งแต่วันนี้ ถึง สินเดือนธันวาคม 2560 นี้ รับเพียง รุ่นละ 20 คนเท่านั้น สนใจติดต่อคลิ๊ก

Go to top