ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (16)

          ด้วยทางสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ได้ดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ โดยมีการดําเนินงานตามพันธกิจหลัก 4 ด้าน คือด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมและด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ได้ให้ความสําคัญต่อภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างมาก ซึ่งทางสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ได้เล่งเห็นว่าหน่วยงานของท่านมีความพร้อม และศักยภาพในทุกๆ ด้าน ซึ่งการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์และนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย เป็นอย่างดียิ่ง
          ในการนี้จะมีการนำคณาจารย์ จำนวน 5 ท่าน โดยการนำของดร.ปิ่นปินัทธ์ นฤนากบุญทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เป็นหัวหน้าการนำเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ โดยจะขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาข้อมูลกองโรงงานช่างกล ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. และเพื่อวางแผนความร่วมมือในการดำเนินโครงการต่อไปคลิ๊ก
Thailand e-Commerce Week 2017
จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “Online, Shall We GO... วิ่งให้ทันโอกาส เพราะตลาดอีคอมเมิร์ซไม่รอใคร” ซึ่งเป็นงานแสดงธุรกิจอีคอมเมิร์ซแบบครบวงจร โดยรวบรวมผู้ให้บริการธุรกิจสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซร้านค้าออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จ ร้านค้าออนไลน์ของดาราและเซเลปบรีตี้ การแชร์ประสบการณ์จากผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซที่ประสบความสำเร็จ การสัมมนาระดับนานาชาติโดยวิทยากรผู้เป็นกูรูของวงการอีคอมเมิร์ซ เปิดการเจรจาธุรกิจด้วยแอพพลิเคชั่นอันทันสมัยพร้อมโซน Business Matching ในรูปแบบ Co Café Space ตลาดงานด้านดิจิตอลด้วย e-Commerce Job fair และการประกาศรางวัล ETDA e-Commerce Award 2017 คลิ๊ก
Page 2 of 2
Go to top