ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (17)

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา (#กยศ.) โอกาสดีมาแล้ว เรียน e-Learning #หลักสูตรเงินทองต้องวางแผน เป็นอีกหนึ่งทางเลือก ในการเก็บชั่วโมงจิตอาสาง่าย ๆ .. แค่เรียนออนไลน์ผ่านระบบ e-Studentloan เมื่อเรียนจบหลักสูตรสามารถพิมพ์ประกาศนียบัตร เพื่อนับเป็นชั่วโมง #จิตอาสา จำนวน 3 ชั่วโมง ได้เลย
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย นำนักศึกษาร่วมบริจาคอุปกรณ์สำนักงาน ให้แก่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางบอนโดยมีผู้อำนวยการสำนักรับมอบ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะและส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ พร้อมมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
เมื่อวันที่ 28-29 เม.ย.2561 ที่ผ่านมา อาจารย์จีรวุฒ ล้วนกลิ่นหอม ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคกลางตอนล่าง ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สมุทรสงคราม เพื่อนำองค์ความรู้และประสบการณ์ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จากสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานด้านการดูแลนักศึกษาของสถาบันต่อไป
วันนี้ (วันอังคารที่ 24 เม.ย. 61) ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ โดย ดร.ปิ่นปินัทธ์ นฤนากบุญทรัพย์ และ อ.ศิกัญฒิวพร เฮงกิตติภัคโสภณ ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ท่านชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ​​ผอ.ภคมน หิรัญมณีมาศ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา เพื่อเสนอนโยบายการให้ทุนการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ภายใต้โครงการ "เรียนดี เรียนฟรี มีงานทำ" และ "ทุนบุตรข้าราชการ" ให้กับนักเรียน ม.6 และ ปวช. ในพื้นที่ของท่าน ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี และท่านผู้ว่าฯ ได้ฝากขอบคุณท่านอธิการบดีของสถาบันฯ ที่เปิดโอกาสดีๆ แบบนี้ให้กับเด็กในพื้นที่ของท่านด้วย
วันพฤหัสบดีที่ 19 เม.ย. 61 ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ โดย ดร.สุรีย์พร ดิษฐ์สุวรรณ , อาจารย์จีรวุฒ ล้วนกลิ่นหอม และ นางสาวเจนจิรา มงคลแก้ว ได้เข้าพบท่าน ผอ.ศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และคณะทำงาน ​​เพื่อเสนอนโยบายการให้ทุนการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ภายใต้โครงการ "เรียนดี เรียนฟรี มีงานทำ" และ "ทุนบุตรข้าราชการ" ให้กับนักเรียน ม.6 และ ปวช. ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี และขอบคุณสถาบันฯ ที่เปิดโอกาสดีๆ ในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ 19 เม.ย. 61 ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ โดย ดร.ปิ่นปินัทธ์ นฤนากบุญทรัพย์ และ อ.ศิกัญฒิวพร เฮงกิตติภัคโสภณ ได้เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ​​เพื่อเสนอนโยบายการให้ทุนการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ภายใต้โครงการ "เรียนดี เรียนฟรี มีงานทำ" และ "ทุนบุตรข้าราชการ" ให้กับนักเรียน ม.6 และ ปวช. ในพื้นที่ของท่าน ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี และขอบคุณสถาบันฯ ที่เปิดโอกาสให้กับเด็กในพื้นที่ของท่านด้วย
วันพุธที่ 18 เม.ย. 61 ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ โดย ดร.ชาญ มีบุญธรรม และ อ.ศิกัญฒิวพร เฮงกิตติภัคโสภณ ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ท่านไพศาล วิมลรัตน์ เพื่อนำเรียนถึงนโยบายการให้ทุนการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ภายใต้โครงการ "เรียนดี เรียนฟรี มีงานทำ" และ "ทุนบุตรข้าราชการ" ให้กับนักเรียน ม.6 และ ปวช. ในพื้นที่ของท่าน ซึ่งได้รับการต้อนรับและให้คำแนะนำเป็นอย่างดี และขอบคุณสถาบันฯ มา ณ โอกาสนี้ด้วย
นพุธที่ 11 เมษายน 2561 ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ โดย ดร.ปิ่นปินัทธ์ นฤนากบุญทรัพย์ และ อ.ศิกัญฒิวพร เฮงกิตติภัคโสภณ ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ท่านอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ และนายศิริเศรษฐ ศรีกอก รองศึกษาธิการจังหวัดลำพูน และนางเขมศินิจฎา ไชยสิทธิ์ปภาดล ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ลำพูน ​​เพื่อหารือและรับนโยบายจากท่านผู้ว่าฯ โดยตรง ถึงการให้ทุนการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ภายใต้โครงการ "เรียนดี เรียนฟรี มีงานทำ" และ "ทุนบุตรข้าราชการ" ให้กับนักเรียน ม.6 และ ปวช. ในพื้นที่ของท่าน ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี และขอบคุณสถาบันฯ ที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนนอกพื้นที่อีกด้วย
วันอังคารที่ 10 เม.ย. 61 ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ โดย ดร.ปิ่นปินัทธ์ นฤนากบุญทรัพย์ และ อ.ศิกัญฒิวพร เฮงกิตติภัคโสภณ ได้เข้าพบรองศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ท่านธนู อักษร เพื่อชี้แจงนโยบายและขั้นตอนการพิจารณาในการให้ทุนของสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ภายใต้โครงการ "เรียนดี เรียนฟรี มีงานทำ" และ "ทุนบุตรข้าราชการ" ให้กับนักเรียน ม.6 และ ปวช. ในพื้นที่ของท่าน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และจะดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ต่อไป
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1  2 
  •  Next 
  •  End 
Page 1 of 2
Go to top