ร่วมบริจาคอุปกรณ์สำนักงาน ให้แก่ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บางบอน

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย นำนักศึกษาร่วมบริจาคอุปกรณ์สำนักงาน ให้แก่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางบอนโดยมีผู้อำนวยการสำนักรับมอบ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะและส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ พร้อมมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

Last modified on Tuesday, 08 May 2018 18:54

Login to post comments
Go to top