ประกาศ : เตรียมเอกสารยื่นเรื่องขอจบ ในภาคฤดูร้อน

ประกาศ : เตรียมเอกสารยื่นเรื่องขอจบ ในภาคฤดูร้อน. นักศึกษาสามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล และสามารถติดต่อชำระค่าลงทะเบียนได้ที่ ฝ่ายธุรการ-การเงิน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

Last modified on Tuesday, 08 May 2018 18:55

Login to post comments
Go to top