โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 28-29 เม.ย.2561 ที่ผ่านมา อาจารย์จีรวุฒ ล้วนกลิ่นหอม ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคกลางตอนล่าง ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สมุทรสงคราม เพื่อนำองค์ความรู้และประสบการณ์ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จากสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานด้านการดูแลนักศึกษาของสถาบันต่อไป

Last modified on Tuesday, 08 May 2018 18:24

Login to post comments
Go to top