คณะอาจารย์ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เพื่อหารือการให้ทุนการศึกษา "เรียนดี เรียนฟรี มีงานทำ""เรียนดี เรียนฟรี มีงานทำ" และ "ทุนบุตรข้าราชการ"

วันนี้ (วันอังคารที่ 24 เม.ย. 61) ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ โดย ดร.ปิ่นปินัทธ์ นฤนากบุญทรัพย์ และ อ.ศิกัญฒิวพร เฮงกิตติภัคโสภณ ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ท่านชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ​​ผอ.ภคมน หิรัญมณีมาศ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา เพื่อเสนอนโยบายการให้ทุนการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ภายใต้โครงการ "เรียนดี เรียนฟรี มีงานทำ" และ "ทุนบุตรข้าราชการ" ให้กับนักเรียน ม.6 และ ปวช. ในพื้นที่ของท่าน ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี และท่านผู้ว่าฯ ได้ฝากขอบคุณท่านอธิการบดีของสถาบันฯ ที่เปิดโอกาสดีๆ แบบนี้ให้กับเด็กในพื้นที่ของท่านด้วย
Login to post comments
Go to top