คณะอาจารย์ได้เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เพื่อหารือการให้ทุนการศึกษา "เรียนดี เรียนฟรี มีงานทำ""เรียนดี เรียนฟรี มีงานทำ" และ "ทุนบุตรข้าราชการ"

วันพุธที่ 18 เม.ย. 61 ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ โดย ดร.ชาญ มีบุญธรรม และ อ.ศิกัญฒิวพร เฮงกิตติภัคโสภณ ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ท่านไพศาล วิมลรัตน์ เพื่อนำเรียนถึงนโยบายการให้ทุนการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ภายใต้โครงการ "เรียนดี เรียนฟรี มีงานทำ" และ "ทุนบุตรข้าราชการ" ให้กับนักเรียน ม.6 และ ปวช. ในพื้นที่ของท่าน ซึ่งได้รับการต้อนรับและให้คำแนะนำเป็นอย่างดี และขอบคุณสถาบันฯ มา ณ โอกาสนี้ด้วย
Login to post comments
Go to top