คณะอาจารย์ได้เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อหารือการให้ทุนการศึกษา "เรียนดี เรียนฟรี มีงานทำ""เรียนดี เรียนฟรี มีงานทำ" และ "ทุนบุตรข้าราชการ"

นพุธที่ 11 เมษายน 2561 ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ โดย ดร.ปิ่นปินัทธ์ นฤนากบุญทรัพย์ และ อ.ศิกัญฒิวพร เฮงกิตติภัคโสภณ ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ท่านอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ และนายศิริเศรษฐ ศรีกอก รองศึกษาธิการจังหวัดลำพูน และนางเขมศินิจฎา ไชยสิทธิ์ปภาดล ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ลำพูน ​​เพื่อหารือและรับนโยบายจากท่านผู้ว่าฯ โดยตรง ถึงการให้ทุนการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ภายใต้โครงการ "เรียนดี เรียนฟรี มีงานทำ" และ "ทุนบุตรข้าราชการ" ให้กับนักเรียน ม.6 และ ปวช. ในพื้นที่ของท่าน ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี และขอบคุณสถาบันฯ ที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนนอกพื้นที่อีกด้วย

Last modified on Wednesday, 18 April 2018 22:01

Login to post comments
Go to top