คณะอาจารย์ได้เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เพื่อหารือการให้ทุนการศึกษา "เรียนดี เรียนฟรี มีงานทำ""เรียนดี เรียนฟรี มีงานทำ" และ "ทุนบุตรข้าราชการ"

วันอังคารที่ 10 เม.ย. 61 ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ โดย ดร.ปิ่นปินัทธ์ นฤนากบุญทรัพย์ และ อ.ศิกัญฒิวพร เฮงกิตติภัคโสภณ ได้เข้าพบรองศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ท่านธนู อักษร เพื่อชี้แจงนโยบายและขั้นตอนการพิจารณาในการให้ทุนของสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ภายใต้โครงการ "เรียนดี เรียนฟรี มีงานทำ" และ "ทุนบุตรข้าราชการ" ให้กับนักเรียน ม.6 และ ปวช. ในพื้นที่ของท่าน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และจะดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ต่อไป

Last modified on Wednesday, 18 April 2018 21:37

Login to post comments
Go to top