คณะอาจารย์ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เพื่อหารือการให้ทุนการศึกษา "เรียนดี เรียนฟรี มีงานทำ"


วันจันทร์ที่ 9 เม.ย. 61 ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ โดยดร.ปิ่นปินัทธ์ นฤนากบุญทรัพย์ และ อ.ศิกัญฒิวพร เฮงกิตติภัคโสภณ ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ท่านอนุชิต ตระกูลมุทุตา และผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ท่านอ.กนกลักษณ์ บุญปถัมภ์ และ ท่านอ.วรางคณา วิจิตรพันธ์ ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา เพื่อหารือและรับนโยบายจากท่านผู้ว่าฯ โดยตรง ถึงการให้ทุนการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ภายใต้โครงการ "เรียนดี เรียนฟรี มีงานทำ" และ "ทุนบุตรข้าราชการ" ให้กับนักเรียน ม.6 และ ปวช. ในพื้นที่ของท่าน ซึ่งได้รับการต้อนรับและให้ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี ณ ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

Last modified on Monday, 09 April 2018 21:50

Login to post comments
Go to top