คณะอาจารย์ได้เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เพื่อหารือการให้ทุนการศึกษา "เรียนดี เรียนฟรี มีงานทำ"

วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ โดย ดร.ปิ่นปินัทธ์ นฤนากบุญทรัพย์ และ อ.ศิกัญฒิวพร เฮงกิตติภัคโสภณ ได้เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ท่านพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล เพื่อหารือการให้ทุนการศึกษา "เรียนดี เรียนฟรี มีงานทำ" กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทย

Last modified on Wednesday, 04 April 2018 17:05

Login to post comments
Go to top