พระราชทานพระราชานุญาตให้ถวายบังคมพระบรมศพ 28 ตุลาคม 59

สำนักพระราชวังเผยมีพระราชทานพระราชานุญาตให้ประชาชนถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่วันที่28ต.ค.59เวลา13.00น.

ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่องการถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

ด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชานุญาตในการเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ดังนี้

1.พระราชทานพระบรมราชานุญาตใ้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30-16.00น. ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

2.พระราชทานพระราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ภายหลังการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญ พระราชกุศล ครบ 15 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00น. ทุกวันเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น.

3. พระราชทานราชานุญาตให้ภาคต่างๆ ทั้งบุคคล คณะบุคคล ภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพ บำเพ็ญพระราชกุศลสวดอภิธรรมพระบรมศพภายหลังการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 50 วัน


จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง 15 ต.ค. 2559

ที่มา: http://www.posttoday.com/social/royal/460479

Last modified on Sunday, 16 October 2016 18:47

Login to post comments
Go to top