ด่วน!! แจ้งเลื่อนกิจกรรมสานสัมพันธ์สามัคคีเทคโนโลยีบัณฑิต 59

ถึง นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

เนื่องด้วยช่วงเวลานี้ เป็นช่วงเวลาไว้ทุกข์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ทางสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัยจึงเห็นควรให้มีการเลื่อนกิจกรรมสานสัมพันธ์สามัคคีเทคโนโลยีบัณฑิต 59 ที่จากเดิมจะจัดขึ้นในวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2559 ให้เลื่อนออกไปก่อน โดยสถาบันจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ผ่านทางเว็บไซต์สถาบัน และสื่อสังคมออนไลน์

ฝ่ายกิจการนักศึกษา
สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย


Last modified on Monday, 17 October 2016 19:03

Login to post comments
Go to top