สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัยมีหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนได้แก่

คณะเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยียานยนต์
 • วิชาเอกเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง)

 • สาขาเทคโนโลยีการจัดการ
 • วิชาเอกการจัดการธุรกิจ หลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง)
 • วิชาเอกการจัดการธุรกิจยานยนต์ หลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง)
 • วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง)

 • สาขาวิชาการบัญชี
  หลักสตูรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562)
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562)


  สมัครได้ด้วยตนเองที่:
  - สมัครออนไลน์
  - ที่ทำการของสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย
  - สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือ
  - เอกสารในการสมัครเรียน
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  โทร: 02-450-3695 หรือ 081-813-2839
  Facebook: https://www.facebook.com/MIATUniversity
  Go to top