ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม "ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2559

ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม "ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา" ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 เวลา 8:00 น. ณ ห้องอมรินทร์ โรงแรม S.D. AVENUE

Last modified on Tuesday, 23 May 2017 04:08

Login to post comments
Go to top