สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย เป็นสถาบันเทคโนโลยีเฉพาะทาง ระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิตซึ่งเทคโนโลยีบัณฑิตก็คือปริญญาตรีที่เน้นทางด้านปฏิบัติ เป็นหลัก เพราะฉะนั้น นักศึกษาที่มาเรียนทางด้านนี้จะมีความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไป สำหรับปริญญาตรีที่สถาบันเปิดสอนนั้น เราเปิดสอนเพื่อที่จะเป็นการต่อยอด สำหรับนักศึกษาปวช.และปวส. ได้มีโอกาสเรียนต่อใน ระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ตามสาขาวิชาที่เรียนจบมา ซึ่งปัจจุบันสถาบันการศึกษาที่เปิดสอน ปริญญาตรีทางด้านนี้ยังมีน้อยทำให้ไม่เพียงพอต่อตลาดแรงงานทางด้านนี้ ซึ่งเวลานี้อุตสาหกรรมยานยนต์นั้นขยายตัวอย่างมาก เพราะฉะนั้น นักศึกษาที่เรียนทางด้านนี้ สามารถหางานง่ายเงินเดือนดีและมีโอกาสก้าวหน้าสูง อีกทั้งสถาบันเรายังจำลองศูนย์ปฏิบัติการเสมือนจริงจากบริษัทรถยนต์มาใช้ใน สถาบัน เมื่อนักศึกษามีความคล่องตัวสูงแล้วเรายังร่วมมือกับบริษัทรถยนต์ในการส่ง นักศึกษาไปฝึกงานหาประสบการณ์และฝึกประสบการณ์นอกสถานที่เพื่อให้นักศึกษา เกิดความมั่นใจในการทำงาน

     สถาบัน เทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ของเราเป็นสถาบันเทคโนโลยีเฉพาะทางแห่งแรกในประเทศไทย เราจึงมั่นใจว่าความเป็นเอกลักษณ์ในด้านเทคโนโลยีบัณฑิต ที่เน้นด้านประสบการณ์เป็นหลัก ” เรามั่นใจว่านักศึกษาที่เรียนจบที่นี่มีความก้าวหน้าสูงและที่สำคัญไม่ตกงานแน่นอน ”