ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประกาศ

 
 
Picture of MIAT Webmaster
กำหนดรับบัตรนักศึกษา
by MIAT Webmaster - Friday, 9 January 2015, 4:44 PM
 

วัน: อาทิตย์ที่ 25 ม.ค. 2558

เวลา: 9.00น. - 15.00น.

สถานที่: ชั้น 1 อาคารสถาบันฯ

โดย: ธนาคารไทยพาณิชย์

หลักฐานที่จำเป็นต้องนำมา*

  1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา

  2. เลขที่รับบัตร (ตรวจสอบได้จากไฟล์แนบ หรือที่บอร์ดประกาศชั้น 1 ในวันดังกล่าว)

หมายเหตุ: หากนักศึกษาไม่มารับบัตรในวันดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับบัตรได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนเอกชัย