ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประกาศ

 
 
Picture of MIAT Webmaster
ประชาสัมพันธ์เรื่อง การผ่อนผันทหาร 2558
by MIAT Webmaster - Wednesday, 12 November 2014, 8:57 PM
 

นักศึกษาชายที่เกิดในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่มีความประสงค์ทำเรื่องผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร (การผ่อนผันทหาร) ขอให้ติดต่อรับใบคำร้องขอผ่อนผันฯ และกำหนดการต่างๆได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อดำเนินการส่งเอกสารให้แล้วเสร็จ ภายในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ หากพ้นกำหนดเวลา ถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์การผ่อนผันฯ และทางสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากความผิดพลาดมาจากตัวนักศึกษาเอง

ปล. รายละเอียดอื่นๆ และใบคำร้อง สามารถดูได้จากประกาศหน้าฝ่ายการเงิน