ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประกาศ

 
 
Picture of MIAT Webmaster
ประกาศลงทะเบียนเรียน
by MIAT Webmaster - Monday, 20 October 2014, 10:21 PM
 
ประกาศจากฝ่ายวิชาการ ให้นักศึกษาทุกท่านมารายงานตัว เพื่อลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียม ประจำภาคเรียนที่ 2/2557

  • ภาคปกติ  -  ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม ถึง 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
  • ภาคสมทบ - ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557