ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประกาศ

 
 
Picture of MIAT Webmaster
วันเปิดภาคการศึกษา 2/2557
by MIAT Webmaster - Monday, 20 October 2014, 10:14 PM
 
ยินดีต้อนรับนักศึกษา ในวันเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2557

  • ภาคปกติ  -  วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557
  • ภาคสมทบ - วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557