กำหนดการรับสมัครนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย

ระยะเวลาการรับสมัครภาคต้น
24 พฤษภาคม - 28 มิถุนายน

ระยะเวลาการรับสมัครภาคปลาย
19 กันยายน - 24 ตุลาคม

วิธีการสมัคร
สมัครทางออนไลน์
สมัครได้ด้วยตนเองที่:
- ที่ทำการของสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย
- สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร: +662-450-3695 หรือ +6681-813-2839
Facebook: https://www.facebook.com/MIATUniversity